Фирма Компютърнет Къмпани ЕООД притежава международни сертификати за качество със следните параметри:

ISO 9001:2015
АСЕМБЛИРАНЕ, ПРОДАЖБА (ТЪРГОВИЯ), СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, СПЕЦИАЛИЗИРАНО И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, КОМПЮТРИ И СОФТУЕР. ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МРЕЖИ, ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

ISO 14001:2015
АСЕМБЛИРАНЕ, ПРОДАЖБА (ТЪРГОВИЯ), СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, СПЕЦИАЛИЗИРАНО И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, КОМПЮТРИ И СОФТУЕР. ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МРЕЖИ, ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.